Norengro Kjosevik ville ta et aktivt samfunnsansvar og gjøre noe konkret for klima og miljø. Solceller på taket, utskifting til LED-lys, elektriske lastebiler og varebiler har vist seg å være godt for klima, miljø og bedriften.

Norengros Kjosavik er et lokaleid selskap med 180 ansatte og hovedkontor og lager i Kanalvegen på Forus. De selger kontorutstyr, kontormøbler, arbeidsklær, emballasje, storhusholdning og helseprodukter. Selskapet har de siste årene gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket og utslipp fra egen drift.

- Dette er noe kunden etterspør, sier Gunnstein Kjosavik i Norengros Kjosavik til Forus.no.

Målet om å være klimanøytrale ble satt i 2019 da de fikk montert 936 solcellepaneler på 2400 kvm tak på hovedkontoret. Der produseres det i dag 220.000 kilowattimer i året. Nå er hovedkontoret utvidet med 9000 kvm og i høst starter byggingen av et nytt solcelleanlegg på taket av nybygget. Det vil gi ytterligere 260.000 kilowattimer.

Selger strømoverskudd
– Deler av året produserer vi mer enn vi bruker. Da leverer vi strøm inn på nettet til Lnett. Når vi ikke produserer nok, kjøper vi derfra. I tillegg har vi både fjernvarme fra forbrenningsanlegget på Forus, forteller Frits Kverneland, nytilsatt bærekraftsansvarlig, med en master i energi, miljø og samfunn fra UiS.

Daglig leder Gunnstein Kjosavik og bærekraftansvarlig Frits Kverneland i sterk sol som gir energioverskudd på gode dager.

Gir miljøgevinst
I 2021 kjøpte selskapet Rogalands første elektriske lastebil. tillegg består bilparken av flere elektriske varebiler. Endret kjøremønster og samlet levering er også med på å redusere transportutslipp. Det er investert 1 million kroner til utskifting til LED-lys i hele bedriften. Flere tiltak er også gjort med produktene de selger for å spare både plast og energi. Bare innføring av nye søppelsekker og ny strekkfilm sparte flere tonn plast i året. Det jobbes for mer miljøvennlig kjemi til renhold og engangsprodukter i bærekraftige materialer.

– Særlig for oss som driver med lokal distribusjon er Forus ideelt og det er en miljøfordel fordi transporten blir mer effektiv, sier Kjosavik.