Elnett21 har som mål at prosjektene samlet sett når ut til et bredt publikum med ulik bakgrunn og ulike interesser. Partene i prosjektet vil derfor bedrive aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av resultatene i demoprosjektet.

Samfunnsoppdraget til alle partnere som deltar i Elnett21, er å bidra til utslippsfri og elektrisk transport – uten store investeringer i eksisterende strømnett. Ett av flere vilkår for å motta støtte fra Enova er at programmet skal være et demonstrasjonsprosjekt.

Elnett21 vil dele kunnskap og erfaring gjennom samarbeid med forsknings- og undervisningsmiljøer, samt kunnskapsdeling i form av konferanser og informasjonsmateriell underveis – og ved endt demoperiode, både nasjonalt og internasjonalt.

Illustrasjoner og foto knyttet til Elnett21 finner du i vår mediabank.