Partnere

Elnett21 vil oppnå bedre ressursutnyttelse ved at større aktører samarbeider om løsninger tilpasset behov og forbruk

Lyse

Lyse utvikler og drifter smarte løsninger i tråd med markedsbehovet.

Lnett

Lnett, nettselskapet i Lyse-konsernet, dekker størstedelen av Sør-Rogaland. Selskapet har som strategiske mål å holde nettleien nede.

Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn har som målsetting å være et sentralt logistikknutepunkt for vest-Norge, med fokus på miljøvennlige og innovative løsninger.

Forus Næringspark

Forus Næringspark har som mål å gjøre Forus energinøytralt innen 2025.

Avinor

Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere.

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss