Partnere

Elnett21 vil oppnå bedre ressursutnyttelse ved at større aktører samarbeider om løsninger tilpasset behov og forbruk

Lyse (Smartly)

Smartly er en del av Lyse Energi AS, som utvikler og drifter smarte løsninger i tråd med markedsbehovet.

Lnett

Lnett, nettselskapet i Lyse-konsernet, dekker størstedelen av Sør-Rogaland. Selskapet har som strategiske mål å holde nettleien nede.

Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn har som målsetting å være et sentralt logistikknutepunkt for vest-Norge, med fokus på miljøvennlige og innovative løsninger.

Forus Næringspark

Forus Næringspark har som mål å gjøre Forus energinøytralt innen 2025.

Avinor

Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere.

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss