I arbeidspakken Energidistribusjon er det kritisk å sikre at strømnettet er tilpasset systemene som etableres i Elnett21.

Distribusjonsnettet må håndtere økende energiproduksjon og systemer for energilagring og styringsprinsipper på en effektiv og optimal måte.

Lyse Elnett skal demonstrere driftskontrollsystemer hvor det: 

·      Mottas effektprognoser fra aktørene

·      Utarbeides samlede effektprognoser for området

·      Vurderes koblingsmuligheter og sendes varsel tilbake til overordnet lokalt styringssystem om behov for fleksibilitet.

I tillegg skal prosjektet demonstrere hvordan lokale energiløsningene og styringssystemet kan bidra til å redusere behovet for utbygging av strømnettet.

Lyse Elnett skal bygge om ni nettstasjoner med måling, overvåking og styring for innhenting av belastningsdata og muliggjøre fjernkobling og fjernstyring. Det er primært nettstasjoner i knutepunkt i strømnettet som vil bli bygget om.