Hvordan forvandler man energitilgangen til et næringsbygg i full drift og med folk på jobb? Den oppgaven har teknisk sjef Åsta Vaaland Veen fått bryne seg på.

Som partner i Elnett21-prosjektet har Stavangerregionen Havn IKS investert 11 millioner kroner i å installere solcelleanlegg på taket av Utenriksterminalen og tilhørende batteri for lagring av overskuddsstrøm, samt 12 elbilladere og styringssystem. Bygget fra 2008 huser flere leietagere, og selv om pandemi betyr færre folk på jobb og mindre trafikk enn normalt, har det vært mange hensyn å ta når anlegget skulle installeres samtidig som lokalene var i full bruk.

Det har stort sett gått veldig greit, men det er alltid uforutsette ting som dukker opp underveis og nyttig lærdom å ta med, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havn IKS.


Gull verdt med lokal leverandør

Det er den lokale gründerbedriften Kverneland Energi AS på Klepp som har levert og installert anlegget, som står på det 1000 kvadratmeter store taket med ballast.

Det har vært en klar fordel å ha en lokal leverandør som har vært på pletten når vi har hatt behov for det. De har også tipset oss om utbedringer vi burde gjøre underveis, blant annet at vi måtte skifte brannviften på taket, sier Vaaland Veen.

Borringen som måtte til for å få anlegget på plass var en av utfordringene de måtte ta stilling til på veien. Nøyaktig hvor mange timer med borring i betong som måtte til var de ikke helt klar over i planleggingsfasen.

Det ble en del mer støy enn vi hadde regnet med, men vi kom til en ordning med stilletid etter klokka 10 om formiddagen slik at leietakerne fikk jobbet i fred og ro også, sier Vaaland Veen.

Strømbehovet i bygget på dagtid har siden oppstart 5. juli vært dekket delvis av solenergi. Noen dager har det vært overskuddsstrøm å sende til batteriet som kan gå videre til å tilby ansatte å lade elbilen i løpet av arbeidsdagen.

Foreløpig tilbyr vi gratis lading for leietakerne. Det ser vi på som en service og  takk til leietagere som holdt ut med støy under installasjonsperioden, sier Vaaland Veen.

På lengre sikt skal det være mulig for andre å kjøpe strøm på smarte tidspunkt, for eksempel om natten, når forbruket er lavt. Batteriet gjør det mulig å levere strøm til Lnett når terminalen ikke har behov for alt.

Et smart styringssystem
Det er imidlertid ikke gitt at det til en hver tid vil være overskuddsstrøm i fremtiden, så Stavangerregionen Havn er opptatt av å tenke energieffektivisering. Da hjelper det å ha et smart styringssystem som også «tenker» for en. Både strømproduksjon fra solcelleanlegget og strømforbruk fordelt på en rekke undermålere kan følges i sanntid i et eget program.

Jonas A. Kverneland var med i oppstarten av Kverneland Energi AS, og er i dag involvert i alt det tekniske når de installerer anlegg. Han understreker at styringssystemet kan videreutvikles for ytterligere energieffektivisering i fremtiden.

- Når vi vet nøyaktig når og hvor strømmen brukes kan det planlegges rundt dette, sier han.

Sol på flyplassen

Også Avinor er i gang med solcellesatsing, og om kort tid starter arbeidet med å installere 10.000 kvadratmeter solceller på bakken ved Stavanger Lufthavn, Sola. Hensikten er på lang sikt å klargjøre for betjening av elektriske fly i passasjertrafikk. På kort sikt vil solcelleanlegget dekke elbillading og deler av strømbehovet i terminalbyggene. Også denne kontrakten har Kverneland Energi.