Lyse utvikler og drifter smarte løsninger i tråd med markedsbehovet.

Høsten 2021 ble selskapet Smartly AS og selskapet Lyse Energisalg AS fusjonert og tok navnet Lyse Energi AS (et heleid datterselskap av Lyse). Vi leverer produkter og tjenester under merkenavnet Smartly.

Langsiktighet og bærekraft er viktig for oss, og målet er at alle selskap i Lyse-konsernet skal bidra til livskvalitet og konkurransekraft i nærsamfunnet. Verdiene som skapes brukes til vekst og samfunnsbygging. Vi har en visjon om å være mer enn et selskap, både for våre kunder, for våre eiere og for ansatte. Lyse er eid av 14 kommuner.

Vi utvikler og leverer effektive løsninger for energistyring til privatpersoner, boligselskap og bedrifter, med hensyn til måling, rapportering og styring av energiforbruk. Gjennom samarbeid med markedsledende partnere har Lyse utviklet fleksibel effekt- og energistyring i et større perspektiv. Det utvikles løsninger for blant annet solcelleanlegg i kombinasjon med lagringsløsninger (batterier), i tillegg til elbillading og andre effektkrevende komponenter som er i bruk ved lading av fly og båt. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kost som mulig.

Dette gjør vi ved prediksjon og innhenting av energi- og effektbehov, samt lagringskapasitet og beholdning, samt forventet energiproduksjon ut fra værdata, erfaringstall og innmeldte behov. Systemet skal kunne styre, optimalisere og flytte elektrisitet gjennom å overvåke og styre såkalte energiytende enheter (solcelleanlegg, vindkraftanlegg og batterier) og energi-krevende enheter (ventilasjonsanlegg, varmekilder, elbilladere, varmtvannsberedere, osv.), samt rapportere og redusere energi- og effektforbruk, redusere effekt-topper, optimalisere forbruk basert på energipris og utnytte egenprodusert energi så optimalt som mulig.