Stavangerregionen Havn har som målsetting å være et sentralt logistikknutepunkt for vest-Norge, med fokus på miljøvennlige og innovative løsninger.

Sentralt er videreutvikling av havnen som et regionalt, nasjonalt og internasjonalt logistikk- knutepunkt for hav og land samt videreutvikling av havnens nærings- og industriklynge.

Flere av havnens virksomheter er i omstilling og skal gå over fra bruk av fossil energi til utslippfrie løsninger. Dette gjelder for ulike transportformer som båt, buss, lastebiler, personbiler, trucker, terminaltraktorer og kraner så vel som for bygninger og industriell virksomhet tilknyttet havnen. Samtidig pågår det en batterirevolusjon til sjøs og i 2022 forventes det 70 elferger i Norge.  

Dersom dette skulle bli en realitet, vil effektbehovet til kunne utløse betydelige investeringer i områdets infrastruktur. Elektrifisering av transport utløser behov for smarte løsninger på tvers av bygninger, transport- og energisystemer. Stavangerregionen Havn vil legge til rette for at dette kan skje innenfor rammene av lønnsomhet og sikker drift.