Forus Næringspark har som mål å gjøre Forus energinøytralt innen 2025.

Det 6500 dekar store næringsområdet står foran en stor omstilling for å bli et mer bærekraftig næringsområde for framtiden. Det er svært viktig for Norge og Stavanger-regionen at næringsområdet fungerer og videreutvikles både når det gjelder attraktivitet, næringsutvikling, klima, trivsel og bærekraftige energi- og transportløsninger.

Innen 2025 planlegges overgang til elbusser i Stavanger-regionen. Det regionale busselskapet Kolumbus har parkeringsanlegg for ca. 250 busser på Forus - noe som vil gi høye effektbehov ved lading. I tillegg står man også foran elektrifisering av næringstransport og parkering for 45 000 arbeidsplasser. Framtidige høye effektbehov ved lading bør ses i sammenheng med elnettets kapasitet, lokal energiproduksjon samt mulighet for storskala energilagring og lagring i bil- og bussbatterier.

Et forventet framtidige høyt effektbehov for elektrifisering av transport utløser et behov for investering i nye løsninger for å sikre optimal bruk av strømnettet. I den sammenheng ser vi muligheten for å få prøvd ut teknologi og smart styring gjennom Elnett21 slik at næringsområdet kan forberedes på framtiden.