Forus Næringspark har som mål å gjøre Forus energinøytralt innen 2025.

Det 6500 dekar store næringsområdet står foran en stor omstilling for å bli et mer bærekraftig næringsområde for framtiden. Det er svært viktig for Norge og Stavanger-regionen at næringsområdet fungerer og videreutvikles både når det gjelder attraktivitet, næringsutvikling, klima, trivsel og bærekraftige energi- og transportløsninger.

Det regionale busselskapet Kolumbus har parkeringsanlegg for ca. 250 busser på Forus - noe som etter hvert vil gi høye effektbehov ved lading når elbusser er på plass. tillegg står man også foran elektrifisering av næringstransport og parkering for 45 000 arbeidsplasser. Framtidige høye effektbehov ved lading bør ses i sammenheng med elnettets kapasitet, lokal energiproduksjon samt mulighet for storskala energilagring og lagring i bil- og bussbatterier.

Et forventet framtidige høyt effektbehov for elektrifisering av transport utløser et behov for investering i nye løsninger for å sikre optimal bruk av strømnettet. I den sammenheng ser vi muligheten for å få prøvd ut teknologi og smart styring gjennom Elnett21 slik at næringsområdet kan forberedes på framtiden.