Arbeidspakker

Elnett21 storskala demoprosjektet er delt inn i flere arbeidspakker som skal leveres i løpet av prosjektperioden 2019-24.

Lokale mikronett

For å sikre optimal utnyttelse av eksisterende strømnett til utslippsfri transport må vi investere i lokale energiløsninger. Gjennom lokale mikronett kan vi produsere og distribuere energi, i tillegg til lagring og utveksling av strøm mellom lokasjonene.

Formidling

Elnett21 har som mål at prosjektene samlet når ut til et bredt publikum med ulik bakgrunn og interesser. Partene i prosjektet vil derfor bedrive aktiv og målrettet kommunikasjon og formidling av resultatene i demoprosjektet.

Energidistribusjon

I arbeidspakken Energidistribusjon er det kritisk å sikre at strømnettet er tilpasset systemene som etableres i Elnett21.

Forretningsmodeller

Elnett21 vil kunne gi et representativt bilde av hvordan fremtidens desentraliserte energisystem kan se ut og det er en forutsetning for prosjektet at eksisterende lovverk kan utfordres. Arbeidspakken skal benyttes til å utvikle, simulere og demonstrere forretningsmodeller for energiutveksling og utnyttelse av fleksibilitet i strømnettet.

Smarte styringssystemer

Arbeidspakken omfatter utvikling og implementering av et felles styringssystem som kan forutsi og styre laster, i tillegg til å sikre optimal og kostnadseffektiv energiflyt i regionen. Systemet skal utnytte lokal energiproduksjon og -lagring og bidra til at forbruket kan styres etter tilgjengelig kapasitet, produksjon og lagret energi.

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss