Omlegging fra fossil til utslippsfri transport vil kreve omfattende elektrifisering av transportsektoren. Lading av fly, busser og skip vil gi en stor økning i strømbehov.

For å lykkes med elektrisk transport uten at sikringen går, må alle bidra. Elnett21 har som mål å legge tilrette for utslippsfri og elektrisk transport – ved å øke lokal energiproduksjon, teste løsninger for å lagre og distribuere strøm, samt smart styring av energi som sikrer optimal bruk av eksisterende nett.

Gjennom demonstrasjonsprogrammet skal vi utvikle løsninger for å møte det økte effektbehovet. Løsningene skal bidra til økt lokal produksjon, lagring og styring av energi. Slik kan partene produsere og utveksle selvprodusert energi, og samtidig bli robuste med tanke på kraftbehov i en tid hvor forbruket økes. Elnett21 skal vise at vi kan oppnå en bedre ressursutnyttelse ved at større aktører samarbeider om løsninger tilpasset behov og forbruk.

FAKTA:

Prosjektet startet i 2019 og slutter i 2024.

Totalramme: 110 MNOK, hvorav Enova støtter Elnett21 med 40 millioner kroner.

PARTNERE:

Avinor, Forus Næringspark, Lnett, Smartly, Stavangerregionen Havn.

In english »