Elnett21er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Avinor, Lyse Elnett, Smartly, Forus Næringspark og Stavangerregionen Havn. Kontrakter inngås med de relevante selskapene ansvarlige for de ulike delleveransene i dette prosjektet, nærmere beskrevet under:

Avinor

I arbeidspakke A2 Lokale Mikronett skal Avinor etablere første trinn av en solcellepark. Kverneland Energi ble i september 2021 tildelt kontrakten for bygging av solcelleanlegget.

Dette er en totalentreprise på leveranse og montasje av en pilot solcellepark med tilhørende basis styringssystem og tilkobling mot lufthavnens forsyningsnett.

Kommende innkjøp

Batteribanker og supplerende styringssystemer for effektutjevning/mellomlagring av produsert strøm fra solcellene vil ikke inngå i denne totalentreprisen, dette er planlagt installert i 2022 og vil bli forespurt på et senere tidspunkt.

I tillegg er et mindre UPS-anlegg for reservekraftkapasitet til rullebanebelysning og navigasjonsanlegg planlagt anskaffet i løpet av 2021gjennom Avinors etablerte rammeavtaler.

Leverandører med løsninger på området er velkomne til å ta kontakt med Gunnar Engen Vik

Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn har tildelt kontrakt til Kverneland Energi AS for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg, Utenriksterminalen i Risavika. Avtalen er på rundt 10 millioner kroner og vil gjøre at terminalen i perioder kan være selvforsynt med strøm.

Leveransen er en del av arbeidspakkene A2 Lokale mikronett og A3 Smarte styringssystemer.

Kommende innkjøp

Videre planlegges det innkjøp av ladeinfrastruktur for terminaltraktorer og eventuelt andre havnerelaterte kjøretøy, men tidspunkt for innkjøpet blir tidligst i 2022. Dette innkjøpet vil sannsynligvis også gjennomføres ihht Forysningsforskriften del 1.

Leverandører med løsninger på området er velkomne til å ta kontakt med Åsta Vaaland Veen.

Forus Næringpark

Elnett21 skal blant annet utvikle løsninger for å takle det økte effektbehovet når all transport blir elektrisk og bidra til optimal bruk av eksisterende nett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi. Forus Næringspark samarbeider tett med Møller Bil, Tvedtsenteret og 2020park.

Kommende innkjøp

Forus Næringspark er på utkikk etter leverandører av batterier til kontor (Q1 2021) og storskala lading (Q2 2021). Det vurderes også ett større solcelleanlegg på tak og fasade.  

Leverandører med løsninger til Elnett21 prosjektet på dette området kan ta kontakt med  Ronny Fiuren.