Elnett21er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Avinor, Lyse Elnett, Smartly, Forus Næringspark og Stavangerregionen Havn. Kontrakter inngås med de relevante selskapene ansvarlige for de ulike delleveransene i dette prosjektet, nærmere beskrevet under:

Avinor

I arbeidspakke A2 Lokale Mikronett skal Avinor etablere første trinn av en solcellepark. Kverneland Energi ble i september 2021 tildelt kontrakten for bygging av solcelleanlegget, og anlegget har vært i drift siden sommeren 2022. Dette var en totalentreprise på leveranse og montasje av en pilot solcellepark med tilhørende basis styringssystem og tilkobling mot lufthavnens forsyningsnett.

Kverneland Energi ble høsten 2022 også tildelt kontrakten på leveranse av batteribanker og supplerende styringssystemer for effektutjevning/mellomlagring av produsert strøm fra solcellene – også dette som en totaltentreprise. Dette anlegget vil stå klar 1. kvartal 2023.

Anleggene i arbeidspakke A2 Lokale Mikronett ferdigstilles for Avinors del 1. halvår 2023 med et UPS-anlegg som erstatter dieselaggregatets rolle for å garantere avbruddsikker strømforsyning til banelys og navigasjonsanlegg. Hittil har dieselaggregatet måtte kjøres konstant under lavsiktsforhold, men Avinor unngår dette når UPS-anlegget settes i drift. UPS-anlegget er kontrahert gjennom Avinors rammeavtaler for elektro.

Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn har tildelt kontrakt til Kverneland Energi AS for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg, Utenriksterminalen i Risavika.  

Leveransen er en del av arbeidspakkene A2 Lokale mikronett og A3 Smarte styringssystemer og er satt i drift.

Kommende innkjøp

Videre planlegges det innkjøp av ladeinfrastruktur for terminaltraktorer og eventuelt andre havnerelaterte kjøretøy, men tidspunkt for innkjøpet blir tidligst i 2022. Dette innkjøpet vil sannsynligvis også gjennomføres ihht Forysningsforskriften del 1.

Leverandører med løsninger på området er velkomne til å ta kontakt med Åsta Vaaland Veen.

Forus Næringpark

Elnett21 skal blant annet utvikle løsninger for å takle det økte effektbehovet når all transport blir elektrisk og bidra til optimal bruk av eksisterende nett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi. Forus Næringspark samarbeider tett med Møller Bil, Tvedtsenteret og 2020park.

Leverandører med løsninger til Elnett21 prosjektet på dette området kan ta kontakt med  Ronny Fiuren.