Solkraft på Sola styrker næringsutvikling

Norsk geografi kjennetegnes av store avstander, lange fjorder og høye fjell. For å kunne møtes, trenger vi luftfarten. Men veien mot et lavutslippssamfunn krever en omlegging fra fossil til utslippsfri transport.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Åpner Rogalands største bakkemonterte solcellepark

Testing og utprøving av nye forretningsmodeller har gitt nyttig lærdom

Vil bruke solceller til å drifte flyplass

Integrapodden: En forsmak på fremtidens energisystem

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss