Flyplassen monterer solceller for å klargjøre for elfly

Stavanger lufthavn Sola skal sette opp 10.000 kvadratmeter med solceller ved rullebanen for å klargjøre flyplassen til å betjente elektriske fly i passasjertrafikk.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Utenriksterminalen selvforsynt med strøm

Fjernvarme gir god effektgevinst – men er kostbart

Avinor planlegger solcellepark

Havnen fortsetter elektrifiseringen – bygger eget el-nett i Risavika

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss