Bygger kapasitet for å lagre strøm

Stavangerregionen havn skal installere ladeinfrastruktur, solceller, batterilagring og system for styring av elektriske laster. Elnett21 jobber med å bygge løsninger for energilagring med tilstrekkelig kapasitet.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Økt etterspørsel for landstrøm

Samarbeider for å bli best i Europa på elektrisk transport

Bli kjent med Elnett21

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss