TØI: Lønnsomt med elfly på kortdistanse

Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte nylig en rapport som konkluderer at det er god samfunnsnytte i en kommersiell elfly-rute mellom Bergen og Stavanger.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Flyplassen monterer solceller for å klargjøre for elfly

Utenriksterminalen selvforsynt med strøm

Fjernvarme gir god effektgevinst – men er kostbart

Avinor planlegger solcellepark

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss