Fjernvarme gir god effektgevinst – men er kostbart

Elnett21-prosjektet har delfinansiert Tvedtsenterets installasjon av fjernvarme og fjernkjøling for å teste hvordan dette gjennom smart styring av elektrisitet og effektutjevning kan bidra til bedre kapasitet i det lokale strømnettet. I en rapport fra Sweco oppsummeres funnene.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Avinor planlegger solcellepark

Havnen fortsetter elektrifiseringen – bygger eget el-nett i Risavika

-Sammen utvikler vi Norge som energinasjon

-Norge må være et foregangsland

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss