Installerer batteri og gjør klar for elfly

Stavanger Lufthavn Sola har bestilt en stor batteripakke som kan lagre 600 kilowattimer. Satsingen på mikronett i form av solceller og batteri klargjør flyplassen for at elfly skal være i rutetrafikk fra 2026.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 demonstrerer fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og vil bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Sola kommune best på elektrifisering

Internasjonal presse viser interesse for Elnett21

Solkraft på Sola styrker næringsutvikling

Åpner Rogalands største bakkemonterte solcellepark

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss