Empowered Futures gir kunnskapsbyks til framtidens løsninger

Doktorgradsstudenter og forskere fra Europa har vært på feltutflukt i Sola og Stavanger for å lære av hva blant annet Stavanger Lufthavn Sola har gjort for å bidra til en energifremtid med lavest mulig utslipp.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 demonstrerer fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og vil bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Grønn taxinæring på Forus

Mer solkraft krever at vi er i forkant med smarte løsninger

Tvedtsenteret dekker taket med solceller

Installerer batteri og gjør klar for elfly

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss