Morgendagens senter

Tvedtsenteret vil ha grønnest mulig drift og satser tungt på effektbesparelser. Senteret er nå i full gang med installasjon av fjernvarme, og kan bidra med smart styring og effektutjevning i det lokale strømnettet.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Samarbeid om grønn omstilling

Bygger kapasitet for å lagre strøm

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss