Miljøengasjement ble til god butikk for Norengros Kjosavik

Norengro Kjosevik ville ta et aktivt samfunnsansvar og gjøre noe konkret for klima og miljø. Solceller på taket, utskifting til LED-lys, elektriske lastebiler og varebiler har vist seg å være godt for klima, miljø og bedriften.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Installerer batteri og gjør klar for elfly

Sola kommune best på elektrifisering

Internasjonal presse viser interesse for Elnett21

Solkraft på Sola styrker næringsutvikling

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss