Avinor planlegger solcellepark

På Stavanger Lufthavn Sola planlegger Avinor å bygge en solcellepark og de håper resten av landet vil se til deres løsning for lokal strømproduksjon på flyplassområdet.
Les mer
Om Elnett21


Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen.

Havnen fortsetter elektrifiseringen – bygger eget el-nett i Risavika

-Sammen utvikler vi Norge som energinasjon

-Norge må være et foregangsland

Fjernvarme og kjøling frigir kapasitet til elektrifisering

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss