Avinor har laget et notat som svarer på ofte stilte spørsmål knyttet til bakkemonterte solcelleanlegg nær lufthavner.

Veilederen er nyttig for andre tiltakshavere som vurderer å etablere solcelleanlegg nær Avinors lufthavner, slik at flysikkerheten ivaretas.

Stavanger Lufthavn har driftsatt en solcellepark på med et bakkeareal på ca. 9 daa (1780 stk. / 4.290 m2 bifacial solcellepaneler). Solcellepanelene er sørvendt med en helling på 15 grader og det er etablert 11 invertere og 1 ny nettstasjon. Forventet årlig produksjon på ca. 800 MWh.

Demoprosjektet er en del av det Enova støttede arbeidet til Elnett21-konsortiet. Formålet med innovasjonsprosjekt er å demonstrere hvordan best mulig bruk av eksisterende strømnett kan redusere eller utsette utbygging av nytt nett. Dette er tenkt løst bl.a. ved lokal strømproduksjon, samt at smart styring og lagring av energi, kan bidra til å redusere behovet for strøm fra overordnet nett.