Lnett, nettselskapet i Lyse-konsernet, dekker størstedelen av Sør-Rogaland. Selskapet har som strategiske mål å holde nettleien nede.

Elektrifiseringen av samfunnet gir nye utfordringer ved at strømproduksjon skjer lokalt, forbruk og produksjon i nettet svinger i løpet av døgnet, og retning på last skifter raskt. Det gir behov for økt kunnskap om framtidig behov for effekt som følge av elektrifisering i transportbransjen, og nye måter å styre og utjevne effektuttaket på.

Lnett har allerede erfart hvordan økte effektbehov fra transportsektoren fører til store investeringer i nytt strømnett. Med deltakelsen i Elnett21 ønsker Lnett, sammen med store aktører i regionen, å finne de beste løsningene for fremtidens smarte strømnett. Erfaringene fra Elnett21 vil også gi Lnett god erfaring, og økt kompetanse, i drift av strømnett der forbruk og produksjon svinger raskt, og samtidig se hvordan kapasiteten i eksisterende strømnett kan utnyttes optimalt.