Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere.

Forholdene ligger til rette for at Norge kan bli en foregangsnasjon innen elektrifisering av luftfarten. Innenlandsnettet i Norge er veldig godt egnet for elektrisk luftfart og små elektriske fly kan være introdusert i norsk luftfart i løpet av relativt få år.

Elektriske fly vil bli langt mer effektive enn dagens fossilfly. Den totale energibruken kan i elektrisk fly reduseres til ca. 40 % av dagens bruk og klimagassutslippene reduseres betydelig, spesielt om strøm produseres fra lokale, fornybare kilder.

Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere. Lufthavnen er av en størrelse som gjør det mulig å tilrettelegge for elektrisk luftfart. Kombinert med vilje, kompetanse og gjennomføringskraft er det realistisk at elektriske passasjerfly innen 2025 skal kunne lande på Sola og ta av med strøm produsert lokalt.

Avinor og Stavanger lufthavn Solas deltakelse i Elnett21 vil gi viktig kompetanse for resten av Avinor, som har som mål å oppnå visjonen om elektrisk luftfart innenriks i 2040.