Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere.

Forholdene ligger til rette for at Norge kan bli en foregangsnasjon innen elektrifisering av luftfarten. Innenlandsnettet i Norge er veldig godt egnet for elektrisk luftfart og små elektriske fly kan være introdusert i norsk luftfart i løpet av relativt få år.

Elektriske fly vil bli langt mer effektive enn dagens fossilfly. Den totale energibruken kan i elektrisk fly reduseres til ca. 40 % av dagens bruk og klimagassutslippene reduseres betydelig, spesielt om strøm produseres fra lokale, fornybare kilder.

Stavanger lufthavn Sola ønsker å implementere energiløsninger for å gjøre luftfart grønnere. Lufthavnen er av en størrelse som gjør det mulig å tilrettelegge for elektrisk luftfart. Kombinert med vilje, kompetanse og gjennomføringskraft er det realistisk at elektriske passasjerfly i løpet av 2026 skal kunne lande på Sola og ta av med strøm produsert lokalt.

Avinor og Stavanger lufthavn Solas deltakelse i Elnett21 vil gi viktig kompetanse for resten av Avinor, som har som mål å oppnå visjonen om elektrisk luftfart innenriks i 2040.