Nyheter

Her vil du finne nyheter og rapporter om demoprosjektet.

Ofte stilte spørsmål om solcelleanlegg nær flyplasser

Avinor har laget et notat som svarer på ofte stilte spørsmål knyttet til bakkemonterte solcelleanlegg nær lufthavner.

Grønn taxinæring på Forus

Rogaland Taxi har investert i fremtidens energisystem. Dette som en del av det teknologiskiftet som er nødvendig for at Stavanger skal nå sitt mål om en fossilfri kommune innen 2040. Med solceller, en battericontainer og et intelligent energistyringssystem er taxiselskapet rigget for fremtiden. Det

Empowered Futures gir kunnskapsbyks til framtidens løsninger

Doktorgradsstudenter og forskere fra Europa har vært på feltutflukt i Sola og Stavanger for å lære av hva blant annet Stavanger Lufthavn Sola har gjort for å bidra til en energifremtid med lavest mulig utslipp.

Mer solkraft krever at vi er i forkant med smarte løsninger

Det er en kraftig økning i installerte solceller og batterier. Dette gir et stadig mer komplekst strømnett som krever større grad av smart styring. I Elnett21 tester vi det som kan bli fremtidens løsninger.

Tvedtsenteret dekker taket med solceller

Tvedtsenteret installerer 2.220 kvm solceller på taket til et av byggene på Forus. Det vil dekke 10 prosent av senterets strømforbruk.

Installerer batteri og gjør klar for elfly

Stavanger Lufthavn Sola har bestilt en stor batteripakke som kan lagre 600 kilowattimer. Satsingen på mikronett i form av solceller og batteri klargjør flyplassen for at elfly skal være i rutetrafikk fra 2026.

Sola kommune best på elektrifisering

Sola kommune er kåret til Norges beste på elektrifisering av Helelektrisk, et initiativ fra Elektroforeningen (EFO), Agder Energi, Siemens og Bellona. Elektrifiseringen av Risavika havn og Stavanger lufthavn fremheves i begrunnelsen til juryen.

Internasjonal presse viser interesse for Elnett21

Representanter fra spansk presse, ambassaden i Madrid og Innovasjon Norge i Spania besøkte Stavanger lufthavn, Sola, for å lære om arbeidet i Elnett21-prosjektet.

Solkraft på Sola styrker næringsutvikling

Norsk geografi kjennetegnes av store avstander, lange fjorder og høye fjell. For å kunne møtes, trenger vi luftfarten. Men veien mot et lavutslippssamfunn krever en omlegging fra fossil til utslippsfri transport.

Åpner Rogalands største bakkemonterte solcellepark

Solkraft blir et viktig bidrag i å rigge infrastruktur som kan betjene elektriske fly. Målet er at verdens første kommersielle rute med elektrifiserte fly skal gå mellom Stavanger og Bergen i 2026.

Testing og utprøving av nye forretningsmodeller har gitt nyttig lærdom

Elnett21-prosjektet gir partnerne mulighet til å utforske hvordan nye konsepter fungerer i virkeligheten.

Integrapodden: En forsmak på fremtidens energisystem

Ingvald Erga, Fagansvarlig for ytre miljø i Avinor på Stavanger lufthavn deltar i podcasten til Integra for å snakke om Elnett21 og hvordan økt elektrifisering skaper helt nye utfordringer for kraftsystemet.

Vil bruke solceller til å drifte flyplass

Stavanger lufthavn Sola har et mål om å bli selvforsynte med strøm innen 2025. Nå er første trinn av solcelleparken bygget.

Westport satser på elektrisk containertruck i Risavika

Logistikkoperatøren Westport har tatt i bruk verdens første elektriske containertruck i Risavika Havn. De ønsker å være en viktig bidragsyter for å gjøre sjøtransporten enda grønnere.

Smartere strømforbruk med solceller på taket

Hvordan forvandler man energitilgangen til et næringsbygg i full drift og med folk på jobb? Den oppgaven har teknisk sjef Åsta Vaaland Veen fått bryne seg på.

Ved halvveismerket: Nå setter vi fart

Elnett21-konsortiet med samarbeidspartnere var denne uken samlet i Risavika. Målet var å gjøre opp status og se på hvilke mål som er nådd og hva det bør satses videre på for å få best mulig resultater innen prosjektslutt i 2024.

TØI: Lønnsomt med elfly på kortdistanse

Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte nylig en rapport som konkluderer at det er god samfunnsnytte i en kommersiell elfly-rute mellom Bergen og Stavanger.

Flyplassen monterer solceller for å klargjøre for elfly

Stavanger lufthavn Sola skal sette opp 10.000 kvadratmeter med solceller ved rullebanen for å klargjøre flyplassen til å betjente elektriske fly i passasjertrafikk.

Utenriksterminalen selvforsynt med strøm

Stavangerregionen Havn har installert solcellepanel på det 1000m² store taket til Utenriksterminalen i Risavika og er i praksis selvforsynt med strøm.

Fjernvarme gir god effektgevinst – men er kostbart

Elnett21-prosjektet har delfinansiert Tvedtsenterets installasjon av fjernvarme og fjernkjøling for å teste hvordan dette gjennom smart styring av elektrisitet og effektutjevning kan bidra til bedre kapasitet i det lokale strømnettet. I en rapport fra Sweco oppsummeres funnene.

Avinor planlegger solcellepark

På Stavanger Lufthavn Sola planlegger Avinor å bygge en solcellepark og de håper resten av landet vil se til deres løsning for lokal strømproduksjon på flyplassområdet.

Havnen fortsetter elektrifiseringen – bygger eget el-nett i Risavika

Kverneland Energi AS er tildelt kontrakten for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg, Utenriksterminalen i Risavika. Avtalen er på rundt 10 millioner kroner og vil gjøre at terminalen i perioder kan være selvforsynt med strøm.

-Sammen utvikler vi Norge som energinasjon

Olje- og energiminister Tina Bru sier det ikke er tvil om at kraftforbruket vil øke framover, og at elektrifisering er et av beste tiltak for å få ned utslipp. Det gir muligheter for etablering av ny industri.

-Norge må være et foregangsland

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk mer innsikt i samarbeidsprosjektet Elnett21. Han likte spesielt godt at Avinor Sola benytter sola til fullskala testing av modeller for elektrifisering av transport i Stavanger-regionen.

Kan el-fly ta bort flyskammen?

Ingvald Erga i Avinor gjestet podcasten Energisnakk, og forklarer mer om fremtiden til luftfart.

Fjernvarme og kjøling frigir kapasitet til elektrifisering

Esben Tonning Otterlei, forretningsutvikler i Lyse Neo, deltok på Grønn digital Arendalsuke og forklarte hvordan fjernvarme og kjøling kan brukes til å redusere strømforbruk som kan nyttes til andre formål.

Morgendagens senter

Tvedtsenteret vil ha grønnest mulig drift og satser tungt på effektbesparelser. Senteret er nå i full gang med installasjon av fjernvarme, og kan bidra med smart styring og effektutjevning i det lokale strømnettet.

Samarbeid om grønn omstilling

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk presentert fremtidens energiløsninger i en region hvor behovet for strøm vil øke formidabelt i årene som kommer.

Bygger kapasitet for å lagre strøm

Stavangerregionen havn skal installere ladeinfrastruktur, solceller, batterilagring og system for styring av elektriske laster. Elnett21 jobber med å bygge løsninger for energilagring med tilstrekkelig kapasitet.

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Cowi bidrar med utviklingen av en batteribank på 500 KWh og solcellepark på cirka 3.000 kvadratmeter i Elnett21.

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Det var over 70 deltakere på nettseminar om Elnett21. Potensielle leverandører fikk høre mer om kontraktene som skal lyses ut i demoprosjektet i løpet av året.

Økt etterspørsel for landstrøm

Fra offshorefartøyet NS Frayja legger til kai i Risavika går det kort tid før skipet er koblet til landstrøm. Etterspørselen etter landstrøm er sterkt økende, og viser hvorfor demoprosjektet Elnett21 er viktig.

Bli med på Leverandørdagen 1. april (nettseminar)

Et helelektrisk transportsystem gir nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling. Elnett21 inviterer alle potensielle leverandører til nettseminar for å lære mer om prosjektet og diskutere erfaringer, komme med spørsmål og kommentarer før anbud legges ut.

Samarbeider for å bli best i Europa på elektrisk transport

Lokale aktører slår seg sammen for å utvikle løsninger for lading av elfly, elskip og elbusser, skriver Rogalands Avis.

Bli kjent med Elnett21

Lading av elektriske fly, skip og busser vil kreve mye strøm. Demonstrasjonsprosjektet Elnett21 skal teste ut hvordan smart energistyring, strømproduksjon og optimal bruk av strømnettet kan hindre at sikringen går.

Bedre styring skal motvirke strømstans

Lading av framtidas elfly og elskip vil kreve høy effekt. For at skringen ikke skal gå, må eksisterende strømnett brukes bedre, skriver Teknisk Ukeblad.

Enova tildeling til Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn/Risavika Havn har vunnet frem i konkurransen om midler til storskala demoprosjekter og mottatt kr 40 millioner fra Enova sammen med Lyse Elnett, Avinor Sola, Forus Næringspark, og Smartly.

Elfly i Norge

Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene.

Forus får nøkkelrolle

Enova deler ut 210 millioner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Konsortiet Elnett21 er det største prosjektet, der Forus får en nøkkelrolle i kartleggingen av fremtidens energiløsninger som del av omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Studenter i stort demoprosjekt

Hvordan skal vi få en framtid med elfly, elskip og elbusser uten at sikringen går? To masterstudenter ved NTNU har i sommer hjulpet Lyse med å se på fleksibilitet i framtidens strømnett.

How to fly electric & the future of aviation

In this video, Avinor’s Gaute Riise shows us how to fly an electric airplane and talks about what electrification means for the future of aviation. How does it feel to fly electric? Watch!

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss