Nyheter

Her vil du finne nyheter og rapporter om demoprosjektet.

Avinor planlegger solcellepark

På Stavanger Lufthavn Sola planlegger Avinor å bygge en solcellepark og de håper resten av landet vil se til deres løsning for lokal strømproduksjon på flyplassområdet.

Havnen fortsetter elektrifiseringen – bygger eget el-nett i Risavika

Kverneland Energi AS er tildelt kontrakten for levering av mikronett til Stavangerregionen Havns anlegg, Utenriksterminalen i Risavika. Avtalen er på rundt 10 millioner kroner og vil gjøre at terminalen i perioder kan være selvforsynt med strøm.

-Sammen utvikler vi Norge som energinasjon

Olje- og energiminister Tina Bru sier det ikke er tvil om at kraftforbruket vil øke framover, og at elektrifisering er et av beste tiltak for å få ned utslipp. Det gir muligheter for etablering av ny industri.

-Norge må være et foregangsland

Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk mer innsikt i samarbeidsprosjektet Elnett21. Han likte spesielt godt at Avinor Sola benytter sola til fullskala testing av modeller for elektrifisering av transport i Stavanger-regionen.

Kan el-fly ta bort flyskammen?

Ingvald Erga i Avinor gjestet podcasten Energisnakk, og forklarer mer om fremtiden til luftfart.

Fjernvarme og kjøling frigir kapasitet til elektrifisering

Esben Tonning Otterlei, forretningsutvikler i Lyse Neo, deltok på Grønn digital Arendalsuke og forklarte hvordan fjernvarme og kjøling kan brukes til å redusere strømforbruk som kan nyttes til andre formål.

Morgendagens senter

Tvedtsenteret vil ha grønnest mulig drift og satser tungt på effektbesparelser. Senteret er nå i full gang med installasjon av fjernvarme, og kan bidra med smart styring og effektutjevning i det lokale strømnettet.

Samarbeid om grønn omstilling

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk presentert fremtidens energiløsninger i en region hvor behovet for strøm vil øke formidabelt i årene som kommer.

Bygger kapasitet for å lagre strøm

Stavangerregionen havn skal installere ladeinfrastruktur, solceller, batterilagring og system for styring av elektriske laster. Elnett21 jobber med å bygge løsninger for energilagring med tilstrekkelig kapasitet.

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Cowi bidrar med utviklingen av en batteribank på 500 KWh og solcellepark på cirka 3.000 kvadratmeter i Elnett21.

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Det var over 70 deltakere på nettseminar om Elnett21. Potensielle leverandører fikk høre mer om kontraktene som skal lyses ut i demoprosjektet i løpet av året.

Økt etterspørsel for landstrøm

Fra offshorefartøyet NS Frayja legger til kai i Risavika går det kort tid før skipet er koblet til landstrøm. Etterspørselen etter landstrøm er sterkt økende, og viser hvorfor demoprosjektet Elnett21 er viktig.

Bli med på Leverandørdagen 1. april (nettseminar)

Et helelektrisk transportsystem gir nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling. Elnett21 inviterer alle potensielle leverandører til nettseminar for å lære mer om prosjektet og diskutere erfaringer, komme med spørsmål og kommentarer før anbud legges ut.

Samarbeider for å bli best i Europa på elektrisk transport

Lokale aktører slår seg sammen for å utvikle løsninger for lading av elfly, elskip og elbusser, skriver Rogalands Avis.

Bli kjent med Elnett21

Lading av elektriske fly, skip og busser vil kreve mye strøm. Demonstrasjonsprosjektet Elnett21 skal teste ut hvordan smart energistyring, strømproduksjon og optimal bruk av strømnettet kan hindre at sikringen går.

Bedre styring skal motvirke strømstans

Lading av framtidas elfly og elskip vil kreve høy effekt. For at skringen ikke skal gå, må eksisterende strømnett brukes bedre, skriver Teknisk Ukeblad.

Enova tildeling til Stavangerregionen Havn

Stavangerregionen Havn/Risavika Havn har vunnet frem i konkurransen om midler til storskala demoprosjekter og mottatt kr 40 millioner fra Enova sammen med Lyse Elnett, Avinor Sola, Forus Næringspark, og Smartly.

Elfly i Norge

Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene.

Forus får nøkkelrolle

Enova deler ut 210 millioner til åtte storskala demoprosjekter av framtidens energisystemer. Konsortiet Elnett21 er det største prosjektet, der Forus får en nøkkelrolle i kartleggingen av fremtidens energiløsninger som del av omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Studenter i stort demoprosjekt

Hvordan skal vi få en framtid med elfly, elskip og elbusser uten at sikringen går? To masterstudenter ved NTNU har i sommer hjulpet Lyse med å se på fleksibilitet i framtidens strømnett.

How to fly electric & the future of aviation

In this video, Avinor’s Gaute Riise shows us how to fly an electric airplane and talks about what electrification means for the future of aviation. How does it feel to fly electric? Watch!

Samarbeid driver løsningene

Elnett21 består av sentrale aktører som vil optimalisere bruken av eksisterende nett og skape positive ringvirkninger i samfunnet. Våre hovedpartnere er listet under. Se også oversikt over øvrige samarbeidspartnere.

Samarbeid med oss