Sola kommune er kåret til Norges beste på elektrifisering av Helelektrisk, et initiativ fra Elektroforeningen (EFO), Agder Energi, Siemens og Bellona. Elektrifiseringen av Risavika havn og Stavanger lufthavn fremheves i begrunnelsen til juryen.

Oversikten viser at Sola kommune har økt sin elektrifiseringsgrad med ni prosent sammenliknet med forrige måling, og ligger nå på totalt 45 prosent elektrisk energibruk. Sola er ikke kommunen med høyest grad, men blant dem med høyest økning.

Det er spesielt arbeidet med elektrifiseringen av Stavanger lufthavn Sola og Stavangerregionen Havn som ble vektlagt under overrekkelsen på åpningen av Arendalsuka mandag. Ordfører Tom Henning Slethei er glad for at innsatsen til kommunen og næringslivet for å øke elektrifiseringsgraden blir lagt merke til.

Dette er en viktig del av Elnett21-prosjektet, som muliggjøres av godt samarbeid mellom Lyse, Lnett, Forus Næringspark, Avinor og Stavangerregionen Havn.

– Det viser at dette nytter å samarbeide og sette felles mål for å elektrifisere infrastrukturen for transport, slik vi har gjort i Elnett21-prosjektet. Det skal bli interessant å følge flere seminar i Arendal og høre hvor langt satsingen på blant annet elfly er kommet. Det vil si mer om hvor rask strømforbruket til utslippsfri transport er ventet å øke, sier Lufthavndirektør Anette Sigmundstad.

– Dette viser at samarbeid virker, og vi er stolte av å ha bidratt til denne prisen. Vi er opptatt av elektrifisering i alle havneanleggene våre, og jobber nå blant annet med ferdigstilling av ladeinfrastruktur for hurtigbåter i Stavanger sentrum, sier Havnedirektør Magne Fjell.

Helelektrisk.no er et samarbeid mellom Agder Energi, Bellona, Elektroforeningen (EFO) og Siemens, og målet deres er å hjelpe sektorer og kommuner med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale, nå sine klimamål og redusere klimagassutslippene.