Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fikk presentert fremtidens energiløsninger i en region hvor behovet for strøm vil øke formidabelt i årene som kommer.

For å lykkes med elektrifisering av transportsektoren uten at sikringen bokstavelig talt går, må alle bidra. I Elnett21 har store aktører i regionen gått sammen for å finne gode løsninger på omlegging fra fossil til utslippsfri transport uten at sikringen går.

– Det var en nyttig presentasjon. Elnett21 er et viktig demoprosjekt hvor en tester ut nye løsninger, nye teknologier og ikke minst hvordan en kan samarbeide mellom ulike aktører. Det er tydelig at partnerne her i Stavanger gjør et viktig pionerarbeid som andre kan høste verdifulle erfaringer av, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Må finne løsningene sammen

– Luftfarten er hardt rammet av koronapandemien. Likevel har vi blitt enda tryggere på at Elnett21 er riktig prioritering. Vi ser felles utfordringer og muligheter som vi aldri hadde kunnet løse dersom vi satt på hver vår tue. Med smart energistyring kan vi redusere behovet for å bygge ut strømnettet, noe som er ekstremt kostbart, sa Leif Lorentzen, spesialrådgiver i Avinor. Han understreket at læring og erfaringer som kommer fra Elnett21-prosjektet kan brukes andre steder også.

Energi Norge og fornybarnæringen presenterte nylig Fornybarometeret 2020 som viser at elektrifiseringen går for sakte, og at det særlig er innen transportsektoren det må gjøres noe for å få ned klimagassutslippene. Kun 14 prosent av energien kommer fra fornybare energikilder.

Elfly er allerede her i dag, og ikke bare noe som kommer der framme. Avinor må stå klare med ladeledningen når flyene kommer. Et fly som skal gå i rute mellom Bergen og Stavanger vil trenge like mye strøm som halve flyplassen bruker i dag til sammen.

Leif Lorentzen i Avinor presenterer mulighetene i Elnett21-samarbeidet.

Første milepæl

Hvordan sørger man for at alt kan få strøm når det trenger det uten at sikringen går? Det aller første beviset på at det er mulig, fikk Rotevatn presentert.

– Den første tekniske komponenten er på plass, en styringsenhet som nå er koblet til ventilasjonsanlegget her på flyplassen. Vi kan dermed styre det første anlegget og se hvilke behov det har for strøm og på hvilket tidspunkt, sa Kristian Helland, administrerende direktør i Smartly.  

På sikt er målet at mange anlegg kobles til styringssystemet som dermed kan fordele strøm etter effektbehov slik at en reduserer behovet for å bygge ut strømnettet.  

Fredag ble det klart at statsråd Sveinung Rotevatn og Regjeringen gir 3,6 milliarder til ekstra tiltak for å støtte næringslivet i en grønn omstillingspakke. To milliarder skal gå til Enova og særlig til teknologiutvikling i industrien. Elnett21 mottok 40 millioner i Enova-støtte, som var den utløsende faktoren for prosjektet.

FAKTA:

Elnett21 er et storskala demoprosjekt med samarbeidspartnerne Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly og Stavangerregionen Havn med støtte fra Enova.

Elnett21over seks år og er delt inn i flere områder:

  • Lokale energiløsninger
  • Smarte styringssystem
  • Energidistribusjon
  • Forretningsmodeller

Artikkelen ble først publisert på Lyse Konsern sitt nettsted.