Fra offshorefartøyet NS Frayja legger til kai i Risavika går det kort tid før skipet er koblet til landstrøm. Etterspørselen etter landstrøm er sterkt økende, og viser hvorfor demoprosjektet Elnett21 er viktig.

- Hittil i 2020 har forbruket av strøm til skip vært nesten like stort som i 2019. Etterspørselen etter landstrøm er i dag større enn vi klarer å levere, men målet er at vi skal ha fått på plass økt kapasitet i april, forteller teknisk sjef Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen Havn.

Sammen med journalister og deltakere i Elnett21 står hun på Ascobasen i Risavika og ser på at NS Frayja kobles til landstrømanlegget.

Stor pågang

Elnett21 skal teste ut hvordan styring av strømforbruk, lagring og produksjon kan bidra til at regionen lykkes med elektrifisering av transportsektoren uten store kostbare investeringer i nytt strømnett. Demoprosjektet er et samarbeid mellom Stavangerregionen Havn, Avinor, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

- Vi opplever en stor pågang fra kunder som trenger mer strøm i forbindelse med blant annet elektrifisering av transportsektoren. Det høyeste målte forbruket i regionen er på 1300 MW. Beregninger viser at det grønne skiftet med blant annet elektrifisering av transportsektoren kan gi en økning på 600 MW. Det vil tilsvare strømforbruktet til rundt 120.000 boliger, sier prosjektleder Siri Torgersen Ravndal i Lyse Elnett.

Hovedhensikten i Elnett21 er å teste ut mulighetene for å styre forbruket slik at ikke alle bruker strømmen samtidig, og dermed kan forbrukstoppene reduseres.

Smartere styring

Smartly har utviklet en plattform for styring av energiforbruk, energiproduksjon, energilagring og lading. Til nå er plattformen brukt til styring av energi tilknyttet bygg, men i dette prosjektet skal de styre energibruk mellom områder.

- Styringssystemet er basert på kunstig intelligens, sanntidsdata og åpne API-er, forteller administrerende direktør Kristian Helland i Smartly.

I prosjektet skal en teste ut nye forretningsmodeller for kjøp og salg av fleksibilitet samt nye modeller for kortreist strøm. Selskapet skal også påta seg en rolle som såkalt aggregator. Det vil si at de inngår avtaler på vegne av kunder som sier seg villig til å for eksempel avstå fra å bruke strøm på gitte tidspunkter.

Havn med miljøambisjoner

Tilbake på kaien er mannskapet om bord på skipet i full gang med å trekke kabler fra land og til skipet. Det er store dimensjoner på både kabler og kobling for landstrømanlegget som har spenning på 440 V og 690 V.

- Landstrømanlegget er dimensjonert for å gi nok strøm til fartøyene slik at de kan håndtere vanlige lasse- /laste-operasjoner uten bruk av generator. Dette gir markant mindre støy til omgivelser og reduserte klimautslipp, forteller Ole Kjetil Borsheim, operation manager i Asco Norge.

Offshorefartøyet NS Frayja har et stort batterisystem om bord. Batteriet fungerer som reserve energikilde noe som reduserer energiforbruket betydelig. Teknisk sjef Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen Havn forteller at de skal installere solceller på taket av utenriksterminalen i Risavika, og det vil dekke en femtedel av energibehovet. I tillegg skal de ta i bruk batteri og Smartly sitt styringssystem for å redusere sitt behov for strøm.

Fakta om Elnett21:

  • Deltakere: Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett
  • Pågår 2019-2024
  • Totalbudsjett: 110 millioner kroner, hvorav 40 mill i støtte fra Enova
  • Mål: Bidra til effektiv energibruk, optimal bruk av strømnettet, teste nye forretningsmodeller og løsninger for strømproduksjon og lagring.

Artikkelen ble først publisert på Lysenett.no