Elnett21-konsortiet med samarbeidspartnere var denne uken samlet i Risavika. Målet var å gjøre opp status og se på hvilke mål som er nådd og hva det bør satses videre på for å få best mulig resultater innen prosjektslutt i 2024.

Elnett21-prosjektet har som mål å legge til rette for utslippsfri og elektrisk transport i energiomstillingen samfunnet vårt nå gjennomgår. Lading av fly, busser og skip vil gi en stor økning i strømbehov, og dette må nettet klargjøres for.

I planene til Elnett21 ligger det at dette kan skje ved å øke lokal energiproduksjon, teste nye løsninger for å lagre og distribuere strøm, samt å se på smart styring av energi som sikrer optimal bruk av det eksisterende nettet.

Elnett21
Avinor, Forus Næringspark, Lnett, Smartly og Stavangerregionen Havn er partnere.
Prosjektet startet i 2019 og slutter i 2024.
Totalramme på 110 millioner.

Enova støtter Elnett21 med 40 millioner kroner.

Her lokalt er det siden 2019 jobbet frem smarte modeller mellom bygg, kjøretøy, solceller, vindkraft og batterier. Fjernvarme, nye batteriløsninger og elfly for kortdistanseflygninger innenlands er noen av prosjektene det satses på.

Nå som prosjektet nærmer seg halvveismerket, ser partnerbedriftene tydeligere hva det er verdt å satse på og ikke.

- Jeg synes det er interessant å se hvor mye som har endret seg siden vi startet prosjektet. Forretningsmodellene vi jobber med i Elnett21 er mer aktuelle enn noen gang basert på situasjonen vi ser i kraftmarkedet. Vi har vært fremsynte. Samtidig vet vi at det vi satser på må ha bedriftsøkonomisk verdi i tillegg til å ha betydning bredere betydning for samfunnsøkonomien, sa Christian Øgaarden, leder for Areal & prosjekt i Avinor.  

Også flere av de andre partnerbedriftene har merket seg at Elnett21-prosjektene gir positive ringvirkninger.

- Nå hører vi stadig leverandører snakke om at de gjør investeringer for å ruste seg for energifremtiden, som et logistikkfirma her i Risavika som skal kjøpe inn sin første el-lastebil, sa Eivind Hornnes i Stavangerregionen Havn IKS.

Lader elbilen på jobb
Et fullført prosjekt som ble løftet frem på workshopen var solcelleanlegget som dekker det 1000 kvadratmeter store taket på Utenriksterminalen. Anlegget ble startet i juli, og siden da har de 100 kilowattene anlegget kan levere vært nok til å dekke byggets strømbehov på dagtid enkelte dager, samt at energien som er til overs blir lagret i batteriet og igjen forsyner 12 elbilladere på parkeringsplassen. Dette kommer leietagere med elbil til nytte.

Foreløpig tilbyr vi gratis lading for leietakerne. Det ser vi på som en service og  takk til leietagere som holdt ut med støy under installasjonsperioden, sier teknisk sjef Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen Havn IKS.

Deltagerne fikk selv ta turen opp på taket for å se nærmere på solcelleanlegget. Også batterikonteineren som er plassert på utsiden av bygget fikk de ta i nærmere ettersyn.
Stavangerregionen Havn IKS har investert 11 millioner kroner i storskalaprosjektet så langt.

På lengre sikt skal det være mulig for andre å kjøpe strøm på smarte tidspunkt, for eksempel om natten, når forbruket er lavt. Batteriet gjør det mulig å levere strøm til Lnett når terminalen ikke har behov for alt.