Transportøkonomisk institutt (TØI) publiserte nylig en rapport som konkluderer at det er god samfunnsnytte i en kommersiell elfly-rute mellom Bergen og Stavanger.

Start Norge AS jobber hardt på å levere verdens første kommersielle elflyrute i drift i 2026 og den ferske rapporten fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at flertallet av befolkningen er positiv til et fremtidig elfly-alternativ. Strekningen mellom Bergen og Stavanger er velegnet til elfly av flere grunner:

-       Ruten er kort, ca. 160 km i luftlinje, og passer godt til batterielektriske fly med en rekkevidde på ca. 350–400 km.

-       Det er stort kundegrunnlag, om lag 550 000 passasjerer årlig.

-       Fly er konkurransedyktig tidsmessig i forhold til andre transportalternativ.  

Rapporten til TØI forteller videre at dersom en rute mellom Stavanger og Bergen fremskynder innfasingen av elfly i norsk luftfart med fem år, vil det akkumulert spare utslipp av ca. 6 millioner tonn CO2-ekvivalenter over en 30-års periode.  

Elnett21 legger til rette for elflysatsingen ved å teste ut løsninger for utslippsfri transport i stor skala. Stavanger lufthavn rigger nå opp 10.000 kvm solceller på Sola. Satsingen på lokalprodusert fornybarenergi er et ledd i å betjente elektriske fly.

TØI-rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Start Norge AS og ble lansert på bærekraftkonferansen Pioner, arrangert av Stavanger Næringsforening, 7. oktober.  

Illustrasjonsfoto: TECNAM / Elflyportalen.no