Tvedtsenteret installerer 2.220 kvm solceller på taket til et av byggene på Forus. Det vil dekke 10 prosent av senterets strømforbruk.

Solcellene er beregnet å kunne produsere 373.000 kWh i året og dekke 10% av senterets strømforbruk.

– Et viktig tiltak for miljøet og lommeboka, mener senterleder Kristine Bergseteren.

Det er investert flere millioner i solcelleanlegget som er en del av Elnett21-prosjektet. Målet med det Enova-støttede prosjektet er å  å frigi kapasitet i nettet til elektrifisering av transportsektoren.  Altså å muliggjøre lading av fly, busser, biler osv. uten at sikringen går. Etter planen vil solcellene være i produksjon i oktober.

– Da vi begynte å jobbe med dette prosjektet tilbake i 2020 var dette først og fremst et klimatiltak. Slik energisituasjonen ser ut i dag ser vi at dette også vil være økonomisk lønnsomt, med en nedbetalingstid på 3-4 år når siste års prisnivå på strøm legges til grunn forteller Bergseteren.

Tvedtsenteret utelukker ikke at de vil installere flere solceller på de resterende byggene sine. Ved en eventuell full utbygging av solceller vil Tvedtsenteret kunne produsere nok strøm til å dekke mellom 30 og 50 prosent av senterets årlige strømforbruk.

Samtidig som det installeres solceller for egen strømproduksjon har Tvedtsenteret de siste årene også hatt fokus på strømbesparende tiltak som utskifting til energieffektiv belysning og aktiv styring av ventilasjon, varme og kjøling. I 2021 resulterte dette i et redusert strømforbruk på rundt 10%. Hittil i år er forbruket redusert med ytterligere 14%.

I perioder hvor det forbrukes mindre strøm enn det som produseres vil Tvedtsenteret kunne selge dette videre til kraftselskaper. Bergseteren er likevel tydelig på at dette er tiltak som først og fremst skal gagne miljøet og begrense pristoppene på strøm for leietakerne.

– Vi anslår at 90 prosent av strømmen vi produserer vil gå til eget forbruk. Strømkrisen har vært krevende for Tvedtsenteret og våre leietakere og vi håper at dette tiltaket vil bidra til mer forutsigbarhet og stabilitet når det kommer til energikostnadene.

Målet er å tilby leietakerne en prismodell for solenergien som er lavere enn markedsprisen på strøm. Tvedtsenteret er trolig et av de første kjøpesentrene som installerer solceller i stor skala med egen prismodell.

Saken er først omtalt på forus.no