Nyheter

Her vil du finne nyheter og rapporter om demoprosjektet.

Sola kommune best på elektrifisering

Ved halvveismerket: Nå setter vi fart

Fjernvarme gir god effektgevinst – men er kostbart

-Sammen utvikler vi Norge som energinasjon

-Norge må være et foregangsland

Fjernvarme og kjøling frigir kapasitet til elektrifisering

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Økt etterspørsel for landstrøm

Bli med på Leverandørdagen 1. april (nettseminar)

Bli kjent med Elnett21