Nyheter

Her vil du finne nyheter og rapporter om demoprosjektet.

Cowi utvikler energiløsninger for Elnett21

Stor interesse fra leverandører til lokale mikronett

Økt etterspørsel for landstrøm

Bli med på Leverandørdagen 1. april (nettseminar)

Bli kjent med Elnett21