Esben Tonning Otterlei, forretningsutvikler i Lyse Neo, deltok på Grønn digital Arendalsuke og forklarte hvordan fjernvarme og kjøling kan brukes til å redusere strømforbruk som kan nyttes til andre formål.

Esben Tonning Otterlei, forretningsutvikler i Lyse Neo, deltok på Grønn digital Arendalsuke og forklarte hvordan fjernvarme og fjernkjøling i dag brukes av Tvedtsenteret. Dette frigir kapasitet som kan brukes til å elektrifisere Stavanger lufthavn, Sola og Risavika Havn, og er en del av Elnett21-prosjektet.

-Vi trenger alle dråpene i havet. All må være hverdagshelter for å løse klimautfordringene. Derfor må regelverk og incentivordninger peke ut den retninger som gjør det enkelt for folk å være hverdagshelter, sa Otterlei.

Temaet "In Your Backyard" ble arrangert av: Norsk Fjernvarme, Energi Norge og Footprint.

Grønn digital Arendalsuke var et samarbeidsprosjekt mellom Klimahuset, UN Global Compact Norge og Footprint.