Tvedtsenteret vil ha grønnest mulig drift og satser tungt på effektbesparelser. Senteret er nå i full gang med installasjon av fjernvarme, og kan bidra med smart styring og effektutjevning i det lokale strømnettet.

For å skape en moderne og attraktiv næringspark er en avhengig at Tvedtsenteret og andre næringseiendommer investerer i energieffektive løsninger og lokale mikronett. Målsettingen er å gjøre Forus Næringspark energinøytralt innen 2025. Tvedt-familien har gjort store investeringer for å kunne tilby fleksibilitet i Elnett21 prosjektet, reduseredrift- og vedlikeholdskostnader fremover.

Jarleif Tvedt og Bernhard Haver Vagle tester ut en av trampolinene som henger 13 meter opp i luften i opplevelsessenteret ulikt alt annet! AIR by Bolder er et prosjekt inngått i samarbeid mellom  Bolder, Tvedt Eiendom og Unisport.

- Vi tar sats for å være fremtidsrettet – og kombinerer miljøfokus, underholdning og handel på samme areal, sier Jarleif Tvedt, driftssjef i Tvedt Eiendom, mens han viser frem AIR by Bolder, opplevelsessenteret med 23 meter til taket er bygget i det som tidligere var er stort kaldt lager for møbler.

Nå er det 3000 kvadratmeter store opplevelsessenteret installert med fjernvarme fra Lyse Neo, generert fra søppelforbrenningsanlegget like ved. Planen er å utvide med fjernvarme til hele senteret etterhvert.

En grønnere opplevelse

Fjernvarme og smart styring av SD-anlegg (sentral driftsovervåking) er bare første skritt til å gjøre alle de 47.000 kvadratmeterne mer miljøvennlige og energieffektive. Planen er også å fylle den høyeste veggen på utsiden av bygget med solcellepanel. På sikt vil senteret opprette et mikroanlegg for strømproduksjon og dermed bidra til å avlaste det lokale strømnettet. Til høsten vil Tvedtsenteret tilby innendørs sykkelparkering for syklister.

- Dette er nybrottsarbeid. Målet er å gjøre opplevelsen grønnere og mer miljøvennlig. Tvedtsenteret ligger rett ved sykkelstamveien og bussveien. Vi ønsker å være tilgjengelige for flest mulig, og vil at de 40.000 som daglig jobber på Forus skal bruke senteret til sine ærend og opplevelser, sier Jarleif.

For Tvedt Eiendom er grønne initiativer et langsiktig innsatsområde og Tvedtsenteret er en av Forus Næringspark sine deltakere i Elnett21 prosjektet.

Sparer 600 kW

For leietakerne vil første trinn merkes, mer enn det synes. Fjernvarme og smart styring vil gi et behagelig inneklima, men det betyr også at senteret blir mer konkurransedyktige for leietakere opptatt av energieffektivitet.

- Omleggingen fra strøm til fjernvarme og smart styring vil gi en effektbesparelse på opptil 600 kW fra elnettet. Denne effekten kan frigjøres til for eksempel lading av elbiler, sier Bernhard Haver Vagle i Sweco, som er prosjekterende forTvedt.  

Tvedtsenteret drar nytte av spillvarmen fra avfalls- og forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning og sender varme og ventilasjon rett inn gjennom veggen.

-          Dette er ren energi fra søppel, som ellers ikke blir godt nok utnyttet. Fordelene med fjernvarme er effektbesparelse, miljøbesparelse og utgifter til service og vedlikehold blir lavere. Alt tilgjengelig areal kan brukes til næringsvirksomhet, fordi en ikke trenger kompressorer eller plass til arealkrevende kjøleanlegg, sierBernhard.

Fjernvarmeanlegget vil merkes på inneklima, mer enn synes og gir stor effektbesparelse i det lokale strømnettet.