Cowi bidrar med utviklingen av en batteribank på 500 KWh og solcellepark på cirka 3.000 kvadratmeter i Elnett21.

– En batteribank vil være en viktig del i en mikronettløsning hvor vi ser på hvordan vi kan lagre energi fra egen produksjon for deretter fordele strøm mellom forskjellige lokasjoner etter behov. Hvis Stavangerregionen Havn for eksempel trenger mye energi på natten, kan Avinor avse noe av sin kapasitet noen timer hvor behovet deres er lavere, forklarer Svein Ove Svendsen, Vice President Energy i Cowi i en pressemelding.

Sammen med Lyse vil Cowi undersøke mulighetene for bruk av batterier for lagring av energi, samt oppretting av ladestasjoner til elektriske transportmidler. Elnett21-konsortiumet skal blant annet jobbe med optimalisering av energiforbruk ved å benytte mikronettløsninger, smarte styringssystemer og energidistribusjon.

Cowi er en av flere leverandører som samarbeider med Elnett21.

– På oppdrag for Elnett21-partnerne skal vi finne de beste og mest bærekraftige løsningene. Det vil bli viktig å utvikle og demonstrere løsninger som øker fleksibiliteten i nettet og som tillater å se de ulike aktørenes behov og forutsetninger i en større sammenheng, sier Svendsen.

Lese hele saken i media: https://www.bygg.no/article/1430619 (Byggeindustrien)