Delegasjoner fra Amsterdam og Bologna har dratt på studietur til Sola i Rogaland. Med 40 millioner kroner i Enova-støtte har pilotprosjektet Elnett21 testet ut løsninger for elektrisk transport i havn, på vei og flyplass i stor skala.

Nå kommer verden til Nord-Jæren for å høste erfaringer fra Elnett21 – men er dette nok til å hindre en kamp om kraften?

34 prosent av norske klimagassutslipp kommer fra transport. I 2022 var de samlede utslippene fra transport 16,4 millioner tonn CO2–ekvivalenter viser tall fra SSB. Vi må derfor få mer transport over på fornybar energi for å lykkes med å redusere klimagassutslippene i Norge.

Møt oss på Arendalsuka! (video)

Om arrangementet: Sammen finner vi de beste løsningene for morgendagens transport. Event ID: 23127

Tid: Torsdag 15. august kl. 11:30-12:30

Sted: Kanalplass