Olje- og energiminister Tina Bru sier det ikke er tvil om at kraftforbruket vil øke framover, og at elektrifisering er et av beste tiltak for å få ned utslipp. Det gir muligheter for etablering av ny industri.

- Sammen skal vi fortsette å utvikle Norge som energinasjon. Vi har en viktig arv å forvalte og vi har unike forutsetninger. Mye er i endring og Norge skal ta en lederrolle i det. Jeg tror vi er på stø kurs, sa olje- og energiminister Tina Bru i sitt innlegg under dialogmøte med Elnett21 som Grønn By var vertskap for.

Bru synes det var svært interessant å møte aktørene i pilotprosjektet Elnett21 og høre hvilke utfordringer og muligheter prosjektet ser for framtidens energisystemer. Det er Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett som samarbeider i det store prosjektet. I Elnett21 skal det testes ut hvordan forbruk av strøm til skip, fly, busser og biler kan styres og fungere sammen med lokal produksjon uten å bygge ut strømnettet i så stor grad som elektrifisering av transport ellers ville medført. Det blir sett på nye mulige forretningsmodeller som må til for å lykkes, og disse ble presentert for Tina Bru.

-Jeg er imponert over det dere har fått til når det gjelder å se på framtidens energisystemer for å sikre at vi har nok strøm. Dere jobber sammen på tvers av sektorer. Det skjer store omstillinger, og vi trenger da aktører som går foran og ser nye muligheter slik dere har vist i dag, sa Bru.

Behov kommer raskt
Lyse Elnett opplever en enorm etterspørsel etter strøm for tiden. Der det tidligere ble etterspurt kW blir det nå etterspurt MW. 1 MW tilsvarer behovet til 200 boliger eller 100.000 LED-lys på 10 watt hver. Ett ladepunkt for elfly tilsvarer eksempelvis 2,5 MW, mens hurtiglading av ferger og hurtigbåter på Fiskepiren i Stavanger har estimert behov på 8 MW.

- Vi opplever at utviklingen går veldig raskt. Vi har strømnett over alt, men vi har ikke kapasitet til store tilknytninger overalt. I dag består vår verktøykasse av å bygge nytt strømnett, har behov for nye verktøy. Vi ønsker å utforske nye løsninger, høre hva markedsaktører tenker og gjerne også utfordre deler av reguleringen, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett.

Olje- og energiministeren oppfordrer prosjektet om å være mest mulig konkret når det pekes på behov for verktøy i verktøykassen. Tina Bru og de andre tilhørerne fikk høre om behovene som oppstår når transportsektoren går over til å bruke stadig mer strøm de nærmeste årene.

Avinor forteller at de bruker 3 MW strøm på Stavanger Lufthavn, Sola i dag. Men at det kan bli mer enn doblet i 2024 siden ett ladepunkt for fly vil ha samme behov som hele flyplassen har i dag. Samtidig har flyplassen store areal hvor de kan ha produksjon av strøm fra solceller.

- Flyplassen, havnen og næringsområdet kan sees på ikke bare som knutepunkt for logistikk, men også som energiknutepunkt. Vi vet når fly kommer, hvilke skip som kommer og ser hvordan vi kan utnytte eksisterende nett best mulig gjennom for eksempel varsling av når det er behov for strøm, forteller Ingvald Erga i Avinor.

Engasjerende dialogmøte: (f.v) Wenche Torvund og Ingvald Erga i Avinor, Håvard Tamburstuen i Lyse Elnett, Trond Furenes i Smartly, olje- og energiminister Tina Bru, Ronny Fiuren i Forus Næringspark og Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen havn.Nye forretningsmodeller
Smartly har styringssystem som skal brukes i Elnett21 for å styre energibruken hos aktørene i prosjektet. På møtet ble det presentert tre mulige forretningsmodeller.
Den ene er kalt en sesongbasert kapasitetsavtale og innebærer at bruk av strøm kobles ut automatisk når forbruket i et geografisk område går over et gitt nivå. Kunde får da betalt for å ikke bruke strøm.

En annen modell er kalt effektdeling og innebærer en samhandling mellom store aktører som har behov for mye strøm. I denne modellen vil de to aktørene dele på en maksimal grense for hvor mye strøm de to bruker samtidig, og så vil de koordinere seg imellom når de bruker hvor mye strøm.

- Dette er en modell som store kunder kan spare mye penger på å benytte, og den er mest skalerbar, forteller Trond Furenes i Smartly.

Den tredje mulige modellen er kalt kortreist strøm og handler om at det er bra å forbruke produsert strøm så nært som mulig der den er produsert. Altså salg av produsert strøm til eksempelvis nabobygg, som kan være aktuelt på Forus.

- Vi ser at det er næringskunder med veldig ulikt behov for strøm og ulike mulighet for produksjon av strøm på Forus. En bedrift kan ha stort tak godt egnet for produksjon, men lite forbruk mens en annen bedrift har behov for mye strøm, men lite areal til produksjon. Det ville vært bra om det var mulig å koordinere dette. Kanskje kan det være batteri som forsyner til flere bygg også, men regelverket må endres for å få lov til dette, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark.

Alle presentasjoner fra møtet 23.10 er tilgjengelig ved å klikke på lenken under (PDF).