Det var over 70 deltakere på nettseminar om Elnett21. Potensielle leverandører fikk høre mer om kontraktene som skal lyses ut i demoprosjektet i løpet av året.

Elnett21 vil vise hvordan elektriske transportløsninger fordet 21. århundret kan se ut i praksis. Et helelektrisk transportsystem gir nye muligheter for samarbeid og forretningsutvikling.

Elnett21 skal investere i nye løsninger for å teste og sikre optimal bruk av strømnettet til utslippsfri transport. Møtet i dag ga en introduksjon til prosjektet og kontraktene knyttet til bygging av lokale mikronett har en samlet verdi på rundt 50 millioner kroner. Det vil si at Avinor, Stavangerregionen havn og Forus Næringspark søker leverandører av batterier, solceller, vindmøller, styringssystem og fundament samt mye mer. Det tilsvarer ca halvparten av prosjektets total investeringer.

- Det er viktigere enn noen gang å holde framdrift i prosjektet, og sikre jobber til virksomheter framover. Flere deltakere forteller at de er glad vi ikke avlyste leverandørdagen, men gjorde den om til nettseminar for å redusere smittespredning av Covid-19, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark.

Stavangerregionen ønsker å ta en ledende rolle innen elektrifisering av transportsektoren,og da er godt samarbeid en forutsetning for å lykkes. Elnett21 skal gjennomføres i løpet av 2024, og demoprosjektet er tidlig i produksjonsfasen. Anbudene vil bli utlyst av hver enkelt partner.  

Teknisk sjef Åsta Vaaland Veen i Stavangerregionen Havn fortalte om fremtidens elektriske havner og investeringer Risavika havn skal gjøre de neste årene.  
Takk for godt oppmøte og klargjørende spørsmål, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark.