På Stavanger Lufthavn Sola planlegger Avinor å bygge en solcellepark og de håper resten av landet vil se til deres løsning for lokal strømproduksjon på flyplassområdet.

Avinor søker Sola kommune om dispensasjon til å etablere en solcellepark på er på cirka 19,5 dekar av lufthavnens areal. Solcellene vil ikke bli høyere enn to meter over terrenget og vil sannsynligvis være vendt mot sør.

Byggingen av solcelleparken er en del av Elnett21-satsingen som handler om å finne robuste løsninger for utslippsfri og elektrisk transport. Avinor har et uttalt mål om at all innenlands flytrafikk skal være elektrisk innen 2040. En av de store utfordringene som må løses er tilgangen på nok strøm, og Elnett21 prosjektet handler om å finne de beste løsningene for lokal strømproduksjon (mikronett).

– Vi håper at Sola kommune, som Stavanger lufthavns vertskommune, vil være positive til at Avinor iverksetter viktige bidrag for å oppnå egne miljømål og bidrar til Norges forpliktelser iht. Parisavtalen, og gir dispensasjon for solcellepark på området vist i vedlagte situasjonsplan. Som nevnt er dette en del av Elnett21-prosjektet som for Avinors del også vil være en viktig erfaring å ta med seg for tilsvarende initiativ ved de andre Avinor-lufthavnene i Norge. Sola kan altså være en foregangslokasjon som resten av landet vil se til, skriver Avinor i sitt brev til kommunen.

Saken er også omtalt i Solabladet: Slik skal Avinor sin nye solcellepark se ut (betalingsmur)