Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene.

Siden driftskostnadene for elektriske motorer er betydelig lavere enn dagens,  vil det også legge til rette for billigere flybilletter.

Avinor og partnere i luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i  dette arbeidet. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen, og Widerøe, SAS, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZERO er prosjektpartnere.

Det vil være flyselskapene som skal kjøpe elektriske fly når de er tilgjengelige i markedet. Avinors rolle er å drive flyplassene og legge til rette for nødvendig infrastruktur, og har av Regjeringen blitt bedt om å utvikle et program for introduksjon av elektriske fly. Her skal det gjøres en vurdering av mulige virkemidler for å lykkes med elektrifisering av passasjertrafikken. Avinor skal også se på andre vesentlige konsekvenser, herunder mulige mål ­ konflikter og konsekvenser for klima og miljø, samt konkurransesituasjonen i norsk luftfart.

Norge er særlig godt egnet til elektrifisering av luftfart

Fly- og motorprodusentene ser på Norge som et svært attraktivt land for elektrifisering av luftfart. Det skyldes flere ting:

Stort flyplassnettverk

Avinor driver 44 lufthavner spredt rundt i landet. Mellom disse flys det korte ruter med relativt få passasjerer per flygning. Det gjør oss særlig egnet til å teste ut de første kommersielle elektriske flyene, som ventes å ha begrenset rekkevidde og kapasitet.

Politisk vilje til elektrifisering

Norge har vist stor politisk vilje til å etablere rammevilkår som bidrar til elektrifisering, blant annet innen veitransport og ferger. Langsiktige og forutsigbare virkemidler/rammevilkår er viktig for at elektrifiseringen av luftfarten skal lykkes.

Fornybar kraftproduksjon

Norges fornybare kraftproduksjon gjør elektrifisering særlig attraktivt i klimaperspektiv. For store internasjonale aktører innen luftfart, er det særlig attraktivt å etablere seg med fornybar kraftproduksjon som energikilde.

Kilde: https://avinor.no/konsern/klima/elfly/elektriske-fly