Logistikkoperatøren Westport har tatt i bruk verdens første elektriske containertruck i Risavika Havn. De ønsker å være en viktig bidragsyter for å gjøre sjøtransporten enda grønnere.

Dette er den første elektriske containertrucken med CCS-lader i verden, og investeringen utgjør en vesentlig del av Westports arbeid med å bidra til det grønne skiftet. Containertrucken har en maksimal løftekapasitet på 45 tonn og batterikapasitet tilstrekkelig til å dekke et fullt arbeidsskift ved lading i vanlige pauser. Gjennom bruk av CCS-ladere med en maksimal kapasitet på 350 kW, gjør dette maskinen til verdens første reachstacker som implementerer denne ladestandarden.

Westport har ambisjon om å oppnå nullutslipp på sine godsterminaler innen 2030, og gjennom investeringer i elektrifisering av maskinpark, hybridløsninger og bruk av biodiesel, vil selskapet allerede i 2022 klare å redusere utslippene med 58%.

– Dette vil bety en betydelig reduksjon i utslipp fra vår virksomhet. At vi er blant de første i verden med å ta i bruk denne nye og innovative teknologien fra Kalmar forteller mye om selskapets ambisjon om å være i front også innenfor det grønne skiftet. Med slike investeringer setter vi handling bak ordene om å bidra til det grønne skiftet, sier Kurt A. Ommundsen, administrerende direktør i Westport.

Smart havn og smart energi

Westport eies av NorSea og Stavangerregionen Havn, som begge har ambisjoner om at selskapet skal være helt i front når det gjelder å ta i bruk ny miljøteknologi og bli mer bærekraftig i måten selskapet driver operasjonene våre på.

- Gjennom arbeidet med Elnett21 og elektrifisering av Risavika havn har vi tatt et stort og viktig steg på veien til å nå vårt mål om å fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift. Det er gledelig å se den første elektriske containertruck i daglig drift. Det viser at Westport griper muligheten til å redusere sine karbonutslipp i havne- og terminalindustrien, sier Åsta Vaaland Veen, teknisk sjef i Stavangerregionen Havnedrift AS.

Elnett21 er et samarbeid med Forus Næringspark, Avinor, Smartly (Lyse konsernet) og Lnett, som jobber for å elektrifisere transportsektoren uten at sikringen går. I Risavika bidrar Stavangerregionen havn blant annet med nytt solcelleanlegg, elbilladere og batteribank bundet sammen av et overordnet styringssystem. Ladeinfrastruktur til containertrucker vil være en naturlig videreutvikling av dette systemet.

Les mer om Westport sin elektriske containertruck