Doktorgradsstudenter og forskere fra Europa har vært på feltutflukt i Sola og Stavanger for å lære av hva blant annet Stavanger Lufthavn Sola har gjort for å bidra til en energifremtid med lavest mulig utslipp.

Empowered Futures er en forskerskole knyttet til NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) der målsettingen er å spre kunnskap og kompetanse om energiomstillingen for doktorgradsstudenter.

Femten deltakere fra blant annet universiteter i Birmingham, Tromsø, Oslo og Stavanger deltok på en utflukt for å se nærmere på hva som er mulig å få til med et bærekraftig energiskifte. Deltakerne var blant annet på befaring ved Stavanger Lufthavn Sola, Risavika havn og Forus næringspark for å lære mer om blant annet hva Elnett21-prosjektet har gjennomført for å demonstrere morgendagens utslippsfrie transportløsninger.

- Ideen til Empowered Futures er å spre kunnskap, praktiske erfaringer og «know-how» slik at flere kan ta et byks inn i framtiden, sier Siddharth Sareen, professor i Energi og Miljø ved Universitetet i Stavanger. Han har vært en av initiativtakerne til forskerskolen Empowered Futures.

Solpark med planer om utvidelse

Ett av stoppene var Stavanger Lufthavn Sola, som har tatt i bruk 10 dekar til solkraftproduksjon som dekker cirka 7 prosent av flyplassens elektrisitetsforbruk i dag.

- Flyplassen har to kryssende rullebaner og arealet mellom rullebanene kan ikke brukes til jordbruk – men er velegnet for solparker, sier Ingvald Erga til studentene og forskerne som er med på omvisningen.

Stavanger lufthavn Sola har nok areal tilgjengelig til å bygge ti slike solparker i framtiden.

- Ved å dele kunnskap om det vi har gjort kan vi letter male et bilde av den fremtiden vi vil være en del av. En grønn sci-fi om du vil, sier Erga.

Vi får testet mikrogrid og løsninger som er en del av framtidens utslippsfrie transport. Elfly testes i dag og det er ambisjonen om at vi skal være klar til kommersielt rutefly mellom Stavanger og Bergen i løpet av 2026. Da må flyplassen være klar.

- Tre av de ti mest trafikkerte flyrutene i Europa er innenlands i Norge. Det viser at det er potensial til å benytte elfly på disse svært trafikkerte rutene med en flytid på 30 min til 1 time, sier Erga.

Sola kommune er den eneste kommunen som er partner i Empowered Futures.

- Vi har tro på at det å skape et nettverk av kompetente forskere vil komme arbeidsmarkedet i næringskommunen Sola til gode, så vel som i hele Norge og utenfor, sier Ståle Undheim, tidligere leder av smartbykontoret i Sola.

Wenche Torvund og Ingvald Erga fra Avinor i oransje jakker på henholdsvis venstre og høyre side av delegasjonen fra Empowered Futures, som bl.a. fikk omvisning i solparken på Stavanger Lufthavn, Sola.  

Sprer kunnskap og kompetanse

På det to dager lange besøket i mai 2023 fikk Empowered Futures diskutert tema som byplanlegging og utbygging av næringsparker, mobilitetsløsninger og hvordan en kan skape en bærekraftig overgang for bransjer og næringsregioner.

- Elnett21 er en viktig del av Forus næringspark sitt arbeid. En god lokal energimiks med fjernvarmeanlegg, solcelle anlegg, smarte ladestasjoner og batteriløsninger som støtter kunde og strømnettet er viktig for å nå nullvekstmålet for personbiler og redusere utslipp, sier forretningsutvikler Ronny Fiuren i Forus Næringspark.

Forus Næringpark er på størrelse med Oslo sentrum og har i dag 50.000 arbeidsplasser hvor mange bruker bil til og fra arbeidet. Forus viste Empowered Futures hvordan flere installasjoner i næringsparken bidrar til redusert effektbruk ved hjelp av smart lading, lokal produksjon av strøm og lagring av energi.

- Verdien av å komme sammen er at vi sprer kunnskap og kompetanse om energiomstilling. Avinor, Stavangerregionen havn og de andre partnerne i Elnett21 har gjort mye som andre kan dra nytta av og bygge videre på, sier Undheim.

#solarenergy #microgrids #batterytechnology #mobility