Solkraft blir et viktig bidrag i å rigge infrastruktur som kan betjene elektriske fly. Målet er at verdens første kommersielle rute med elektrifiserte fly skal gå mellom Stavanger og Bergen i 2026.

Fredag 13. mai var det offisiell åpning av solcelleparken på Stavanger lufthavn, Sola. Solcelleparken strekker seg over 10 mål og har en produksjonskapasitet på rundt 800.000 kWh. Dermed er dette blant Norges største bakkemonterte solcelleanlegg. Det etableres med nødvendig infrastruktur og etter hvert batterier for effektutjevning, og er en del av Elnett21-prosjektet.

Solcelleparken ble innviet av Samferdselsdepartementet ved statssekretær Jakob Bjelland (Sp), Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) og Anette Sigmundstad, lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Sola.

Tilrettelegger for fremtidens infrastruktur

Allerede i 2026 kan de første kommersielle elflyrutene være på plass på Sola.

− Utbyggingen av et nytt, sentralisert kraftproduksjonsanlegg og nett tar fem til ti år å få helt på plass. Det er viktig for satsningen på fossilfri transport i regionen vår at vi starter arbeidet nå med å etablere kraftproduksjon der kraftbehovet er, sier Tom Henning Slethei, ordfører (Frp), Sola kommune.

– Det er åpenbart at regionale mobilitetsknutepunkt også bør bli kraftknutepunkt. Elektrifisering av båt, buss og fly gir lavere utslipp og mindre støy, men krever et mer komplekst energisystem. Vi tilrettelegger lokal infrastruktur med strøm produsert fra flere lokale, fornybare kilder som betyr at innen 2026 vil elektriske passasjerfly kunne lande og ta av på Sola med strøm produsert lokalt, sier Anette Sigmundstad, lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, Sola.

Ferdigregulerte areal som er velegnet til kraftproduksjon

To kryssende rullebaner på Sola gjør at lufthavnen et areal på 4200 mål totalt. Ettersom dette er store, ferdigregulerte areal som ikke skal benyttes til eksempelvis boligbygging eller matproduksjon, egner de seg svært godt til energiproduksjon.  

– På grunn av at vi har kryssende rullebaner hos oss, har vi relativt store arealer som er viktige for lufthavnen, men som vi ikke kan lande fly på. Vi har store områder vi kan bruke til solkraftproduksjon, sier Sigmundstad.

Del av en større fornybarsatsning i Avinor

Med solkraftprosjektet skal Stavanger lufthavn, Sola, nå vise vei for å bruke sol som energikilde på flere norske lufthavner. Avinor er en pådriver for fossilfri luftfart, og har som mål å tilrettelegge for at lufthavnene med behov for det skal ha tilstrekkelig infrastruktur for lading innen 2030.

Helelektriske flyruter vil føre til at strømforbruket mangedobles. En energihub på lufthavnen kan redusere behov for nettutbygging og frigjøre en tilstrekkelig mengde kraft og effekt til å lykkes med rask elektrifisering av transport.

– Dette er første del i en større energisatsning, og flere solcellepanel skal det bli. Avinor har hårete mål når det kommer til satsningen på fornybar energi, sier Sigmundstad.

Framtidens smarte og bærekraftige byer forutsetter at energi produseres fornybart og lokalt, noe som innebærer at kraftproduksjonen må foregå der behovet er. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge (30 prosent). I 2017 var totale, norske utslipp omtrent 8,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Elektrifisering av transport kan gi en reduksjon på rundt 2,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge.

Fakta om solcelleanlegget:

Estimat på nedbetalingstid på solcelleanlegget med en investering på 13 millioner og forventet årlig produksjon 800MW/h:

• Gitt en strømpris på 1,5kr/KWh, er nedbetalingstiden 11 år

• Gitt en strømpris på 2,5kr/KWh, er nedbetalingstiden 6,5 år

800 MWh egenprodusert kraft kan for eksempel forsyne:

• 800 flyturer med elektrifiserte fly til Bergen

• Drift av banelys og navigasjon på Sola i 2,5 år

 

Elnett21 har et totalbudsjett på 110 mnok og har mottatt 40 mnok i støtte fra Enova som del av «Storskala demonstrasjon av fremtidens energisystem». Partnere i konsortiet er Avinor, Stavangerregionen Havn og Forus Næringspark, Lnett (nettselskap) og Lyse energi (leverer smart styringssystem/Smartly).