Stavanger lufthavn Sola skal sette opp 10.000 kvadratmeter med solceller ved rullebanen for å klargjøre flyplassen til å betjente elektriske fly i passasjertrafikk.

Kverneland Energi i Klepp er tildelt kontrakten med montering av solceller for Avinor. Dette blir den første solcelleparken som tas i bruk ved en norsk flyplass. Målet er at anlegget i løpet av neste å skal levere lokalprodusert strøm tilsvarende 1 million kilowattimer i året, eller 7 prosent av samlet forbruk på flyplassen.

Dette er en del av Elnett21-satsing som skal bygge ut lokale mikronett ved hjelp av fornybar energi, ta bruk smart strømstyring og nye forretningsmodeller for å legge til rette for utslippsfri transport.

– Vi går nå opp løypa for andre lufthavner med ledig areal, forklarer Ingvald Erga, fagansvarlig for ytre miljø på Sola til Stavanger Aftenblad.

Helt siden 2016 har lufthavnen hatt et mål om å bli selvforsynt med elektrisk strøm innen 2025. Avinor gjør nå klar til å ta imot elfly i passasjertrafikk mellom Stavanger og Bergen allerede i 2026.

Den nye solcelleparken skal bygges sørøst på flyplassen, ned mot Nordsjøveien. Og dette er bare første trinn på en langsiktig satsing på bærekraft. Lufthavndirektør Anette Sigmundstad forteller videre at flyplassen har kartlagt at det trolig er mulig å legge solpanelene tettere på rullebanen enn man gjør i starten uten at det kommer i konflikt med flyplassens og flyenes rader- og navigasjonssystem. Det nye parkeringshuset bygges slik at det enkelt kan installeres solcellepanel på taket som er på 16 dekar.

Saken er først omtalt i Aftenbladet: Sola viser vei for sola på norske flyplasser