Norsk geografi kjennetegnes av store avstander, lange fjorder og høye fjell. For å kunne møtes, trenger vi luftfarten. Men veien mot et lavutslippssamfunn krever en omlegging fra fossil til utslippsfri transport.

Fredag 13. mai ble ett av Norges største bakkemonterte solcelleanlegg åpnet på Stavanger lufthavn, Sola. Det nye solcelleanlegget er en del av storsatsingen på blant annet solenergi, batterilagring og smart styring.

I forbindelse med åpningen inviterte Avinor, sammen med Elnett21 og Sola kommune, til snorklipping og besøk på solparken. Her fikk besøkende fra en rekke bedrifter og interesseorganisasjoner se nærmere på anlegget, for så å samles til seminar og lære hvordan lokalprodusert solenergi – kombinert med smart styring, lagring og bruk av kraft – kan avlaste strømnettet og gi kraft til næringsutvikling.

“License to operate”

Stavanger lufthavn Sola, satte seg i 2016 et mål at de skulle være selvforsynt med energi innen 2025. Ifølge Anette Sigmundstad, lufthavndirektør, Stavanger lufthavn, Sola skulle det bare mangle at ikke flyplassen blir bærekraftig.

- Å være selvforsynt med energi er avgjørende for vår “license to operate”, sier Sigmundstad.

Med solkraftprosjektet viser de nå vei for å bruke sol som energikilde på flere norske lufthavner.

– Dette er første del i en større energisatsning, og flere solcellepanel skal det bli. Avinor har hårete mål når det kommer til satsningen på fornybar energi, fortsetter Sigmundstad.

Rogalands største bakkemonterte solcelleanlegg

Anlegget som er levert av Kverneland Energi, vil totalt dekke 10 mål og bestå av 1780 paneler. Forventet årlig produksjon er på 800 MWh, som tilsvarer 19000 oppladninger av en BMW i3, 67 millioner oppladninger av en Iphone 13 eller 800 flyturer med et ni-seters elektrisk fly til Bergen. Prislappen på anlegget er på 13 millioner kroner. Gitt en strømpris på 2,5 kroner per KWh, vil nedbetalingstiden være på 6,5 år.

- Framtidens smarte og bærekraftige byer forutsetter at energi produseres fornybart og lokalt, noe som innebærer at kraftproduksjonen må foregå der behovet er. Solcelleparken er et konkret eksempel på hva som er mulig å få til i dag og Avinor håper at seminaret i dag har vist hva som er mulig, og kan gi inspirasjon til å sette i gang, avslutter Sigmundstad.