Stavangerregionen Havn/Risavika Havn har vunnet frem i konkurransen om midler til storskala demoprosjekter og mottatt kr 40 millioner fra Enova sammen med Lyse Elnett, Avinor Sola, Forus Næringspark, og Smartly.

«Vi vil gjøre energitiltak som vil ruste oss for fremtiden og kunne bygge en havn som vil kunne ta imot skip som vil ha behov for strøm/lading, hybridløsninger osv.

Vi vil effektivisere bygninger og lage lademuligheter for biler, trucker og andre kjøretøy som vil ha behov for det. Fysiske tiltak som vi har tenkt i dag er å bygge et «minigrid» for å knytte bygg, eksempelvis utenriksterminalen, med MINIGRID, ladestasjon og batterilagring som er tilgjengelig til lading av havnekraner og trucker osv, og på et senere tidspunkt også ulike fartøy.» sier havnedirektør Merete Eik.

Hensikten til Stavangerregionen Havn i fht dette samarbeidet og disse tiltakene er at det kan knytte flere til anleggene og til sammen kunne få informasjon om behovene på tvers av næringsparkene som er med i konsortiet, og se hvilke tider på døgnet den enkeltes behov er.

Med dette vil en kunne utjevne forbruk som kommer alle til gode – dvs bedre miljø, mindre energiforbruk (fra hovednettet) og reduserte kostnader for kundene.

Hovedsakelig handler det for oss om en utjevning av energiforbruk fra hovednettet med å kunne lagre strøm når den er billig og bruke fra vårt eget når den er dyr.

Kilde: https://www.stavangerhavn.no/50083-2/