Hvordan skal vi få en framtid med elfly, elskip og elbusser uten at sikringen går? To masterstudenter ved NTNU har i sommer hjulpet Lyse med å se på fleksibilitet i framtidens strømnett.

Hovedmålet med Elnett21 er å tilrettelegge for elektrifisering av transport til land, sjø og luft uten store investeringer i nytt strømnett. Demonstrasjonsprosjektet har fått støtte fra Enova og er et samarbeid mellom aktørene Avinor, Stavangerregionen Havn, Forus Næringspark, Smartly og Lyse Elnett.

Det skal testes ut nye løsninger der for eksempel batterier i biler, busser, båter og fly kan være en ressurs for fleksibilitet i nettet. For eksempel er det installert solcelleanlegg som forsyner ladestasjoner for elbiler med strøm på Forus. I prosjektet er det ønskelig å se om elbiler på ladning kan være en ressurs andre veien for å frigjøre effekt til andre formål for eksempel ved ladning av elfly.

Kjekt og lærerikt

Studentene Kari Walstad og Martine Halvorsen Sønju har ett år igjen på masterstudie innen elektriske kraftsystemer. I 6-7 uker i sommer har de jobbet hos Lyse med forstudie til Elnett21.

- Det har vært veldig lærerikt og kjekt å jobbe fram denne rapporten om fleksibilitet i framtidens strømnett. Vi har fått innblikk i Energiloven, regulering i strømnettet og sett på forretningsmodeller, sier de to studentene.

De synes det er givende å få jobbe med reelle problemstillinger hos en bedrift, og som er veldig relevante for framtiden og det grønne skiftet som nå skjer.

- Vi har fått jobbet med det større bildet, og sett på samspillet med økonomi, lover og rammebetingelser som gir begrensninger. På studiet jobber vi stort sett med elektriske beregninger, sier Martine Halvorsen Sønju.

Nyttig rapport

Fleksibilitet i strømnettet er en viktig del av demonstrasjonsprosjektet. Det skal utvikles og testes ut nye løsninger med bruk av lokal energiproduksjon, lagring av strøm og energiutveksling som sikrer optimal bruk av eksisterende strømnett.

- Rapporten Kari og Martine har laget om fleksibilitet i strømnettet er veldig nyttig for prosjektet. De har samlet informasjon fra mange ulike kilder om Energiloven, regulering, hvordan kraftmarkedet fungerer og ulike forretningsmodeller. Dette er informasjon som ikke er lett tilgjengelig, og som er et viktig grunnlag for prosjektet, sier Aina Serigstad, prosjektingeniør for smarte nett i Lyse Elnett.