Stavanger lufthavn Sola har et mål om å bli selvforsynte med strøm innen 2025. Nå er første trinn av solcelleparken bygget.

Lokalproduksjon av solenergi i stor skala er en viktig milepæl i strategien for å gjøre Stavanger lufthavn selvforsynt med strøm innen 2025.

- Dette hadde vi ikke fått til uten det gode samarbeidet i Elnett21-prosjektet og framoverlente aktører i regionen vår, sier lufthavndirektør Anette Sigmundstad i Avinor.

Solcelleanlegget som er bygget på et stort område av lufthavnen dekker omtrent 7 prosent av dagens totalforbruk ved Stavanger lufthavn. På grunn av to kryssende rullebaner på Sola dekker flyplassen et areal på 5000 mål totalt. Det gir en del areal som er viktige for lufthavnen, men som vi ikke kan lande fly på, som kan brukes til solceller.

- Erfaringene fra Sola brukes til å høste erfaringer slik at også andre norske flyplasser kan ta i bruk solkraft, sier Ingvald Erga, som er fagansvarlig for ytre miljø i Avinor ved Stavanger Lufthavn.

Saken er først omtalt i NRK Rogaland.